ދީނީ ދަރުސް

މިއީ ދީނީ ދަރުސްތަކަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ ޕްރޮޤްރާމެކެވެ. މިޕްރޮޤްރާމްގައި ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ދަރުސްތައް ގެނެސްދެވޭނެއެވެ.

ރަމަޟާން

ރަމަޟާން މަހާއި ގުޅޭ ތަފާތު މައުލޫމާތު ތަކުގެ އިތުރުން ދީނީ ޢީލްމުވެރިންގެ ނަޞޭޙަތްތަކާއި ދަރުސްތަށް.

ނަޞޭޙަތް

މިއީ ދީނީ ޢިލްމުވެރިން ދެއްވަވާފައިވާ ނަޞޭޙަތުގެ ބަސްކޮޅުތަކެކެވެ. މިދީނީ ބަސްކޮޅުތަށް އަޑުއެއްސެވުމާއި ޑައުންލޯޑު ކޮށްލެއްވުމުގެ ފުރުސަތު މިޕޭޖްގައި ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

ނަމާދާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު

މިއީ ނަމާދާއި ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮޤްރާމް އެއްގައި ހިމެނިފައިވާ އޯޑިއޯ ތަކެކެވެ. އިންޝާﷲ ވަރަށް އަވަހަށް މި ޕްރޮޤްރާމް ފެށޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުންދާވާހަކަ ކިޔުންތެރިންގެ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ. މި ޕްރޮޤްރާމްގައި ގިނައިން ހިމެނިފައިވަނީ ކިޔުންތެރިން ފޮނުވާފައިވާ އޯޑިއޯތަކެވެ.

އީދު ދުވަސް

މިއީ އީދު ދުވަހާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމަތު ގެނެސްދިނުމަށް ހާއްސަކޮށް ފައިވާ ޕޭޖެކެވެ. އިސްލާމީ ރޭޑިއޯގެ އެންމެހާ ކިއުންތެރިންނަށް އަޟުޙާ އީދުގެ ހެޔޮ އެދުންތައް އަރިސްކުރަން. تقبل الله منا ومنكم